Ubranko na zimę - tak czy nie?


Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła…Szczypie w nosy, szczypie w uszy. Mroźnym śniegiem w oczy prószy. Wichrem w polu gna! Nasza zima zła!
I nie tylko nam przeszkadza jej niska temperatura. Pieskom również!

Postmas #1 - Netflix i Psy


Postmasy, czyli Posts Christmas: posty, które będą się ukazywać do 24 grudnia. Trochę nas nastroją, a trochę zabiją czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Back is good, we are still alive


Jeszcze nie pochłonęło nas Piekło. Jesteśmy i zamierzamy wrócić!